Välkommen till edeca.se

Vi är ett företag som sysslar med olika sorters IT-tjänster. På edeca.se har vi en begåvad och engagerad personalgrupp som kommer att göra sitt bästa för att matcha dina krav och förväntningar. Om du undrar vilka sorters tjänster vi har att erbjuda dig, ta dig en titt på punkterna nedanför. Här skriver vi också lite om de olika slags tjänsterna och förklarar hur de skiljer sig från varandra. I stora drag kan man dela upp våra tjänster i den här branschen i tre olika kategorier: programmering spelutveckling och webbdesign. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss!

Programmering

edeca.se

Programmering handlar om att ge instruktioner till en dator så att den kan utföra ett visst arbete. Programmering är kort för ordet programvaruutveckling och en programmerare skriver inte instruktionerna på vanligt språk utan använder sig av så kallat programspråk. Man använder sig av olika programspråk beroende på vilket avstånd till hårdvaran nivån ligger på. De En maskin kan inte läsa vanligt programspråk utan detta måste i sin tur översättas till maskinkod.

Spelutveckling

Programmering och design används också när man tillverkar datorspel och konsolspel osv. Först designas spelet och spelregler utformas. Sedan tillverkas figurer, bakgrunder och övriga redskap av modellerare. Sen är det dags för programmerarna att dra sitt strå till stacken. Som i vanlig programmering bestämmer sig programmeraren för vilket programspråk som ska användas. Vid spelutveckling tar man hänsyn till många olika faktorer när man bestämmer programspråk. Dessa faktorer inkluderar vilken typ av plattform spelet ska vara tillgängligt på, hur fort spelet kommer att kunna köras, samt vilket språk som programmeraren har mest kunskaper inom.

Systemutveckling

Systemutveckling är en lång rad av olika processer där även programmering ingår. Med programmering menar man endast utvecklingen av ett särskilt program medan man med systemutveckling pratar om hela vägen från beställning till leverans av det färdiga systemet.

Webbdesign

edeca.se

Webbdesign handlar om hur man grafiskt utformar en webbsida så att den blir lätthanterlig och funktionell. Man kan alltså dela upp webbdesign i två olika kategorier. Dels den illustrativa designen av en hemsida och dels översättningen av denna design till HTML- kod, stilmallar och andra sorters koder. Båda den kreativa delen och den tillämpande delen finns med när man pratar om begreppet webbdesign.

Sen finns det även en tredje del i begreppet webbdesign. Det är den funktionella delen. En hemsida ska inte bara vara snygg och gästvänlig utan alla funktioner bör fungera smidigt utan komplikationer. Detta kallas för interaktionsdesign och styr över hur indelningen av webbplatsens innehåll sker, samt hur funktioner och länkar fungerar.