Utbildningar inom IT

Idag är det många som lär sig att handskas med dataprogram på egen hand men för att få en ännu bättre kunskapsgrund kan du söka in till en av de många utbildningarna som finns inom IT-området. En del utbildningar är mer avancerade än andra och kräver flera år av universitetsstudier medan det finns utbildningar där det räcker med ett par år på yrkeshögskola. Om du väljer att läsa en bred utbildning såsom programmering eller systemvetenskap kan du alltid välja till kurser inom det område som du är intresserad av. Exempel på kurser som man kan välja till är dataspelsutveckling och webbdesign.

Programmering

Det finns en rad olika utbildningar för den som är intresserad av programmering. Beroende på vilken nivå man vill lägga sin karriär kan man välja och vraka mellan de olika kurserna. På Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och på de andra svenska universiteten kan man antingen välja att läsa kandidatprogrammet, mastersprogrammet eller fristående kurser inom ämnet programmering. Väljer man mastersprogrammet får man en väldigt bra och bred utbildning och kan titulera sig som civilingenjör inom programmering.

Alla programmerare är dock inte ingenjörer men många är det. Beroende på var man har tänkt sig att jobba kommer man ha olika krav på sig. Vissa företag tar bara emot programmerare som läst en ingenjörsutbildning inom programmering och datateknik medan andra bedömer mer efter karaktären än meritlistan. Vissa som jobbar som programmerare har kanske endast läst några fristående kurser inom programmering men är så pass begåvade och intresserade av det så att de klarar av de uppgifter som en programmerare har. Andra programmerare är helt och hållet självlärda.

IT utbildningar

Spelutveckling

Det finns inget universitet- eller högskoleprogram för bara spelutveckling. Det finns dock fristående kurser som man kan läsa antingen vid universitet/högskola/yrkeshögskola eller på distans. Det vanligaste är att spelutvecklare har läst programmering eller design innan och sen valt till kurser i spelutveckling. Alla spelutvecklare har heller inte läst någon spelutvecklingskurs utan har bara grundläggande kunskaper inom programmering. Det fungerar också.

Man kan också läsa en yrkeshögskoleutbildning inom dataspelsutveckling. Dessa utbildningar växer snabbt och det finns ett flertal dataspelsutbildningar i Sverige. Exempel på yrkeshögskolor där man kan läsa dataspelsutveckling är Futuregames Academy, Stockholm, The Garden, Botkyrka, och Playground Squad, Falun.

Systemutveckling

Om du vill bli systemutvecklare kan du läsa systemvetenskap på universitetet. Det är ett treårigt program, som alltså ger dig en kandidatexamen inom systemutveckling. I utbildningen lär du dig att analysera och designa IT-system till företag och andra nätverk. Här lär du dig också programmera och designa gränssnitt för att ge dig kunskap om hur IT-system används och vilka IT-system som är nödvändiga i dagens samhälle.

Andra sätt att bli systemutvecklare på är att läsa en yrkeshögskolekurs inom systemutveckling. Dessa brukar vara tvååriga och efter avslutad utbildning kommer du att vara specialiserad inom ett visst företag eller programspråk. Alltså kan du inte arbeta som systemutvecklare varsomhelst utan bara på det företag som tar emot nischade systemutvecklare. Exempelvis finns det på yrkeshögskolan Jensen i Stockholm en utbildning där man får examen: systemutvecklare Java. Då är man alltså endast systemutvecklare inom programmeringsspråket Java. Nu är Java så pass utbrett att det antagligen inte kommer bli något problem ändå.

Webbdesign

För att utbilda dig till webbdesigner är det lämpligt att du väljer mediaprogrammet på gymnasiet. Efter gymnasiet kan du söka en yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot webbdesign. Om du inte har gått mediaprogrammet på gymnasiet kanske du måste läsa in några kurser för att få behörighet till webbdesignkurser. Det finns väldigt många olika kurser att välja mellan. Om du vill läsa på en mer avancerad nivå kan du välja magister- eller mastersprogrammet i systemvetenskap med inriktning mot webbdesign.

Kurser på nätet

Om du vill komma igång med att lära dig webbdesign kan du även kolla in många av de gratiskurserna som finns på nätet. Sajten nätkurser.se har en lång lista med gratiskurser om du vill lära dig webbutveckling via nätet