Systemutveckling

Systemutveckling är en process som innehåller många olika steg, däribland programutveckling. Med programutveckling menar man bara programmeringen av ett särskilt program medan man med systemutveckling pratar om hela processen från beställning till leverans av det färdiga IT-systemet. Programmering eller kodning är därför en väsentlig del av systemutveckling.

Hur går det till?

Som systemutvecklare tar man emot en beställning på ett system. Ett exempel på ett system kan vara ett transaktionssystem som används flitigt i affärer. Systemet kan lagra stora mängder information om kunder, beställningar, leveranser osv. När nu systemutvecklaren tar emot beställningen skriver han en utförlig kravspecifikation där han analyserar de krav som ställts på produkten som ska tillverkas. När han vet vad det är som ska göras designar han produkten. Sedan är det dags för programmering av systemet. Nu är systemet så gott som färdigt och ska bara genomgå tester som försäkrar att det fungerar felfritt. Om det gör det levereras det till kunden.

systemutveckling

Olika metoder

Det finns huvudsakligen två olika metoder för utveckling av system. Den ena är vattenfallsmetoden och den andra kallas agil systemutveckling. En systemutvecklare följer alltid stegen i en av metoderna beroende på vilket man tycker fungerar bäst. Båda metoder har sina för-och nackdelar.

Om man jobbar enligt vattenfallsmetoden gör man helt och hållet klart ett steg i processen innan man börjar med nästa. De olika stegen kan vara: kravspecifikation, programmering och sedan tester. Varför metoden kallas vattenfallsmetoden beror på att de olika stegen liknas vid en serie av vattenfall. När det ena tar slut börjar det andra. Detta gör att om fel upptäcks är det svårt att gå tillbaka och rätta till dessa. Metoden är också immun mot förändringar i omgivningen som sker under tiden för processen.

Den andra metoden, agil systemutveckling, skiljer sig markant från vattenfallsmetoden. Här prioriteras tät kundkontakt, snabbhet och möjligheten till att gå tillbaka och göra om saker som inte blivit som man tänkt sig. För kunder som vill ha en flexibel och lättillgänglig leverantör är det därför mer troligt att de väljer systemutvecklare som jobbar efter denna metod.

Att jobba som systemutvecklare

Systemutvecklare har en högskoleutbildning antingen inom systemutveckling eller också en civilingenjörsutbildning med inriktning mot data. Systemutvecklaren jobbar alltså med att utveckla och presentera kompletta IT-system samt att förändra redan befintliga system som behöver uppdateras. Detta kan vara alltifrån ett ekonomisystem i en ICA-affär till ett system som styr Volvos bilproduktion. Arbetsuppgifterna kan därför variera men i grund och botten handlar systemutveckling ändå om programmering. Systemutvecklare jobbar ofta i grupp och kan även vara med och diskutera angelägenheter med kunderna såsom kostnader och tillvägagångssätt. Så även fast yrkets betoning ligger på programmering är social kompetens och förmågan att samarbeta också viktiga hörnstenar.

Framtidsutsikterna för systemutvecklare är goda då mer och mer i vårt samhälle systematiseras. Liknande yrken som ofta ingår i systemutveckling såsom webbutvecklare och mjukvaruutvecklare beräknas också ha en fortsatt god arbetsmarknad. Som alltid så lönar det sig med erfarenhet och dessa har naturligtvis lättare att få jobb.